Крави хора Велике планине

Крави хора се налази усред распрострањеног развоја села Мала Упа у источном дијелу земље Крконоше. Је понукад утопена мези Лисечиноу на выцходе Јелени хороу на западе, кторе јсоу приближне о сто

Опширније